Krav på extra barn-pengar i Herrljunga

För att klara det akuta behovet av förskoleplatser i Herrljunga, kräver utbildningsnämnden drygt två miljoner kronor extra.
10 barn har stått i kö längre än 4 månader och totalt står 39 barn i kö till barnomsorgen. Och för att klara att ge alla barn plats vill utbildningschefen bland annat utreda möjligheten att starta förskola i Hudene.