Ingen rusning efter värmebidrag

Om en månad är det för sent för länets villaägare att söka bidrag för att ansluta sig till fjärrvärme. Bidrag finns att få för få har sökt än så länge.
I fem års tid har villaägarna i landet kunnat söka statligt bidrag för att göra om sitt värmesystem. Det gäller de som har el som huvudsaklig värmekälla. De har kunnat få mellan 8 000 och 20 000 kronor i bidrag om de kopplar in sig på det kommunala fjärrvärmenätet. Det här bidraget finns för att stimulera villaägare att bli mindre elberoende och därmed minska elförbrukningen i samhället. Men bara knappt 400 personer har sökt det här bidraget i länet enligt länsstyrelsen och det är gott om pengar över. Anledningen till att färre än väntat sökt bidraget är enligt länsstyrelsen att det inte är så många som har direktverkande el. Dessutom begränsas ansökningarna av hur fort fjärrvärmesystemen i kommunerna byggs ut.