Svårt att förebygga fallolyckor bland äldre

Flera kommuner arbetar för att minska fallskadorna bland de äldre. Skador som enligt Räddningsverket ökar kraftigt i Sverige. Halmstad kommun drog i mitten av nittiotalet igång en kampanj för att kartlägga riskerna och att förebygga sådana olyckor, ett arbete som idag går lite på sparlåga.
Birgitta Eriksson som är utvecklingschef på Hemvårdsförvaltningen säger att det är lätt att driva en kampanj men genomslagskraften är inte vad man skulle önska. Det är det svårt att göra förändringar hemma hos den enskilde personen och sen gäller det också att få personal med sig. De flesta tillbud och olyckor med äldre som ramlar omkull sker i hemmet, inte sällan i närheten av sängen eller vid toabesök.