Patient fick fel protes på USÖ

En patient på Universitetssjukhuset i Örebro fick fel höftprotes inopererad, och nu har ortopedkliniken ändrat en rad rutiner för att samma fel inte ska inträffa igen.
Det var när en patent skulle få ny höftled i våras som fel protes opererades in. Några läkare på avdelningen hade beställt hem en ny sorts protes som dom tänkt titta närmare på. Den nya protesen var mycket lik den sort som redan var utprövad och användes, och dom låg i likadana förpackningar. Den sköterska som hämtade protesen ur förrådet tog helt enkelt fel, eftersom hon inte visste att det fanns två sorter i förrådet. Misstaget ledde till att protesen hamnade snett och felet upptäcktes först när operationen var klar. Man beslutade sig för att byta till rätt protes vid ett senare tillfällen, under tiden fick patienten både benpropp och lungpropp. Socialstyrelsen, som granskat fallet, säger att det var en rad faktorer som orsakadae den olyckliga händelsen. Ortopedkliniken har nya riktlinjer för inköp och provanvändning av utrustning. Man har också utsett en ansvarig för proteslagret och förtydligat märkningen så att färväxlingar inte ska kunna ske. Någon enskild person kan inte lastas för händelsen enligt socialstyrelsen, däremot ska avdelningen bli bättre på att föra patientjournaler så att alla väsentliga uppgifter om vården finns med.