Ny försäkring kan minska bristen på njurdonatorer

Personer som donerar sin njure kommer i fortsättningen att vara försäkrade för eventuella komplikationer efter donationen. Det här kan komma att minska bristen på njurdonatorer.
Njurklinikerna i Mellansverige har ingått ett avtal med ett försäkringsbolag som innebär att ersättning betalas ut till donatorer som råkar ut för besvär efter en njurdonation. Helene Sellgren-Wiman, kurator på Akademiska sjukhuset i Uppsala, tror att den nya försäkringen kan leda till att bristen på njurdonatorer minskar. I dag råder brist på njurar till transplantationer. På Akademiska sjukhuset står ett 100-tal patienter i kö. Och andelen njurar som kommer från avlidna minskar, njurar från levande donatorer blir därför allt viktigare. Dessutom fungerar njurar från levande donatorer bättre, har det visat sig. Tidigare har ingen särskild försäkring funnits för njurdonatorer, men nu har alltså njurklinikerna i Mellansverige tillsammans med ett försäkringsbolag gått samman och skapat en sån försäkring. Om t ex en donator själv skulle drabbas av njursvikt och behöva dialys så betalas ett skattefritt engångsbelopp ut på högst 250 000.