Lindriga personskador vid kollisioner

Under förmiddagen inträffade två trafikolyckor med flera fordon inblandade och lindriga personskador som följd.
Vid en kollison under förmiddagen mellan en långtradare, en plogbil och två personbilar på E4 söder om Umeå skadades fyra personer lindrigt. Vägen blev svårframkomlig vid olyckan och trafiken fick därför ledas via Gräsmyr. Ytterligare en kollision med tre personbilar inträffade vid Tjärn utanför Skellefteå. Där skadades två personer lindrigt.