Överklagar heroindom

TRELLEBORG. Båda parter överklagar hovrättsdomen på fyra månaders fängelse för en man i Trelleborg som förvarade heroin på sin vind men lämnade över det till polisen.
Riksåklagaren (RÅ) vill ha en straffskärpning, medan mannens advokat yrkar på fullständigt frikännande.
Det är vice överåklagare Jörgen Almblad som handlagt ärendet hos RÅ. I sitt överklagande till Högsta domstolen (HD) skriver han bland annat att ett kortare straff än minimistraffet för grovt narkotikabrott, två års fängelse, inte kan komma i fråga. Mot det står försvarsadvokaten Gunnar Segergrens begäran om att hans klient antingen ska frikännas eller slippa straff. – Min klient uppfattar sig med rätta som oskyldig, säger Segergren. Den 38-årige mannen hämtade ut ett paket åt en vän. Han förvarade paketet på vinden några dagar, innan han lämnade över det till polisen. I paketet fanns drygt fyra kilo heroin.