Fridolin vill att Gun Hellsvik ska granskas

Riksdagsledamoten och miljöpartisten Gustav Fridolin från Vittsjö vill att Konstitutionsutskottet ska granska den förre justitieministern Gun Hellsviks roll i telefonavlyssningen av Grön Ungdom.
- Själva poängen är att vi ska veta hur det här gick till, vad visste Gun Hellsvik om avlyssningen av Grön ungdom, när visste hon det och vi ska också veta vad vi kan göra för att förhindra att det här händer i framtiden, säger Gustav Fridolin, riksdagsledamot för Miljöpartiet. Misstanke om sabotage bakom avlyssning Grön Ungdoms kanslis telefoner avlyssnades av SÄPO under en sommar för 9 år sen. Anledningen var att SÄPO misstänkte att en medlem planerade en så kallad plogbillsaktion mot Jas 39 Gripen. Avlyssningen blev känd för två veckor sen när Säkerhetstjänstkommissionen avlämnade sin rapport om övervakning av kommunister, anarkister och miljöaktivister. "Säpo bör ses över" Gustav Fridolin vill nu med sin anmälan att Konstitutionsutskottet, som han själv sitter i, tar reda på vad justitieminsitern Gun Hellsvik kände till om avlyssningen. Han vill också att SÄPO:s arbetssätt, som han är mycket kritisk till, ska ses över. - Här har snarare kartläggningen och att skriva akter om att skriva akter om folk blivit intressantare för SÄPO än den uppgift man fått att göra. Om det är fallet så är det fler justitieministrar än Gun Hellsvik som ska granskas, utan då är det ju hela det politiska systemet som lett fram till att vi fått ett SÄPO som fungerar som en stat i staten som ska kontrolleras, säger Gustav Fridolin.