Krav på regeringsuppvaktning för Mitthögskolan

För knappt två veckor sedan kom beskedet att Högskoleverkets bedömare inte anser att Mitthögskolan uppfyller kraven för att få universitetsstatus.
Men beslutet fattas av regeringen och centerpartisten Per Söderberg kräver att regeringen ska uppvaktas till stöd för Mitthögskolans universitetsansökan. Länets landshövding Maggie Mikaelsson ställer sig nu bakom centerpartisten Per Söderbergs krav på en regeringsuppvaktning för att Mitthögskolan ska ges universitetsstatus. - Det är inte rimligt att högskolor som ansöker om att bli universitet möts av olika kravnivå för att accepteras, säger Maggie Mikaelsson till Radio Jämtland.