Mordmisstankarna bakom spädbarnsdöd stärkta

Misstankarna har stärkts om att den lilla flicka som för en vecka sedan hittades i död i gångtunnel i Upplands Bro har mördats.
Enligt kriminalkommissarie Kjell Johansson vid Norrortspolisen blev den rättsmedicinska obduktionen av flickan klar i nu under eftermiddagen. Polisen säger sig ännu inte veta var flickan dödades. Inte heller vem hon är. Det var för en vecka sedan som en privatperson som rastade sin hund i Upplands Bro, upptäkte det döda spådbarnet i ett tygstycke. Det är tredje gången i år som döda spädbarn hittats utomhus i Sverige.