Pilotprojekt för sjukskrivna hotat

Det lyckade pilotprojekt för långtidsarbetslösa i Uppsala tvingas nu eventuellt att läggas ned, då pengarna är slut från och med sista april i år.
Elsvig Lövenhof som är verksamhetschef för samariterhemmets vårdcentral ser allvarliga faror om nu projektet läggs ned. - Då tror jag att man återgår till det gamla sättet att sjukskriva. Vårt nya arbetssätt kräver att man satsar tid och den tiden måste på något sätt ersättas, säger hon. Rehab-piloten som projektet kallas är ett samarbete mellan Samariterhemmets husläkarmottagning, Uppsalahälsan och försäkringskassan. Elsvig Lövenhof som drog igång det hela fick från början en miljon av landstingen, av dom såkallade Dagmar-pengarn, för att dra igång verksamheten. Ungefär tio nya patienter har varje vecka kunnat hoppa på projektet. Och när rehab-piloten efter ett halvår utverderades visade det att det varit ett ovanligt lyckat projekt, av dom 80 patienterna dittills hade nästan hälften kommit ut i arbetslivet igen. Själva behandlingen bygger på flera olika komponenter så som samtalsgrupper, fysisk träning men också kontakt med olika myndigheter. Framtiden är alltså oviss och Elsvig Lövenhof letar nu febrilt efter nya pengar. -Jag känner att vi på något sätt måste kunna fortsätta arbeta med det här projektet eftersom det har varit så lyckat.