Västsvenskar bestämmer inte

Västsvenskar är inte med och bestämmer om Västsverige. Det visar en ny rapport som västsvenska handelskammaren gjort.
Västsvenska handelkammaren har undersökt hur många styrelseledamöter i statliga verk och styrande organ som är västsvenskar och siffrorna har varit nedslående. I Västsverige finns en femtedel av Sveriges befolkning, men varken i regeringen, Banverket, Posten eller Svenska vetenskapsakademin finns Västsverige representerat.