Uppdrag Granskning frias

Granskningsnämnden för radio och TV har friat TV-programmet Uppdrag Gransknings reportage om lokalpolitikern Christer Ewes främlingsfientliga åsikter i valstugorna.
Programmet sändes i september i år, bara några dagar före valet. Johan Munch som är ordförande vid Granskningsnämnden för Radio och TV, säger att de inte kunde fälla programmet utifrån de anmälningspunkter som kommit in. - En sak vi som vi inte tyckte vi kunde beakta på det viset att det kunde fällas i Granskningsnämnden, var att programmet sändes så nära valet. Det skulle leda till en massa följdfrågor som till exempel när det skulle vara förbjudet att sända program, säger Johan Munck. Anmälarna kritisk mot dold kamera Granskningsnämnden hittade inget i inslaget om främlingsfientliga åsikter i valstugorna som gjorde att det kunde fällas. 92 anmälningar har kommit in mot programmet, och många anmälare tyckte att programmet var partiskt, att det sändes för nära inpå valet och att det var fel att filma med dold kamera. m och s fick störst utrymme Det som också anmälts är att man i programmet fokuserade så mycket på socialdemokraterna och framförallt på moderaterna, men Johan Munck säger att Sveriges Television har en förklaring på det. - Man skulle kunna säga att man här skulle ge lika stort utrymme åt samtliga partier oavsett storlek men det skulle också leda till konstiga resultat i olika sammanhang om man skulle säga att alla partier skulle beredas lika stort utrymme oavsett hur stora de är.