Socialbidragskostnader ska minska i Karlskrona

Just nu rekryterar socialkontoret i Karlskrona fyra socialkonsulenter och två administratörer till ett projekt som syftar till att halvera antalet socialbidragstagare och att minska socialbidragskostnaderna i kommunen.
1999 fick 800 familjer socialbidrag varje månad. Målet är att siffran ska halveras till 2004. Det ska ske genom att många socialbidragstagare får hjälp att komma ut på arbetsmarknaden, säger socialchefen Ingrid Augustinsson Swennergren. Projektet kostar nästa år 2,6 miljoner kronor men år 2005 hoppas man att socialbidragskostnaderna i stället ska minska med 3,5 miljoner kronor.