Åtgärder för att minska fallolyckor i Olofström

Att Olofströms kommun skulle ha en 20 procentig ökning av fallolyckor bland de äldre under 2001 är inget som Carola Björkhem chef för äldre och handikappomsorgen i Olofström känner igen.
Enligt en undersökning gjord av Räddningsverket har Olofströms kommun störst ökning i länet av fallolyckor bland personer över 80 år. Men Carola Björkhem känner alltså inte igen siffran och menar att den troligen är lägre. Enligt undersökningen sker dom flesta fallolyckor i hemmet och den vanligaste platsen är i sovrummet i anslutning till sängen. Enligt undersökningen har antalet fallolyckor bland de äldre mer än fördubblats i Olofström de senaste tio åren, men även dom siffrorna är främmande för Carola Björkhem, som har svårt att se vad en sådan ökning skulle kunna bero på. I vilket fall som helst så är fallolyckor något man inom Olofströms kommun ser mycket allvarligt på och åtgärder är också på gång för att minska antalet olyckor.