Kaos i utredningen - även föräldrarna försvunna

Utredningen kring vad som hänt den försvunna flyktingflickan i Bräcke börjar bli allt mer kaotisk. Nu har flickans föräldrar också försvunnit.
Och faktum är att åklagare och poliser börjat tvivla på om det verkligen är flickans föräldrar som hon bott tillsammans med i Bräcke. Sällan har en polisutredning varit så svårgripbar. I princip inga uppgifter är självklart sanna. Inte ens vad flickans anhöriga heter eller vilken släktrelation de har till henne. - Vi är desperata, säger åklagare Marina Amondsson. Det senaste som hänt är att den man som sitter häktad för att ha misshandlat flickan lämnat nya uppgifter. Han hävdar att dom som utgett sig för att vara flickans föräldrar i själva verket är mycket avlägsna släktingar till henne. Han har också berättat att den 11-åriga flickan är trolovad och att hon skickats iväg för att leva tillsammans med sin blivande makes släkt. Den berättelsen har också fått stöd av en annan anhörig till flickan. När den version som dom som säger att dom är flickans föräldrar gett börjat ifrågasättas har dom valt att lämna flyktingförläggningen i Bräcke och enligt släktingar har dom också lämnat landet.