Hyresvärdar ska tvingas hyra ut till alla

Kommunalrådet Peter Persson i Jönköping vill ta krafttag mot de hyresvärdar som inte tar sitt sociala ansvar och upplåter lägenheter till utsatta personer i kommunen.
Kommunalrådet vill helt enkelt tvinga hyresvärdarna att upplåta ett visst antal lägenheter till kommunen när man bygger nya lägenheter. Det blir allt svårare för ALLA att hitta en lägenhet i Jönköping och när hyresvärdarna får många hyresgäster att välja mellan så tar man ofta de med sociala prolem i sista hand. Det här har lett till att utsatta grupper håller på att slås ut från bostadsmarkanden i Jönköping. Det socialdemokratiska kommmunalrådet Peter Persson är ordförande i kommunens välfärdsutskott och han tycker att toleransen har minskat mot stökiga hyresgäster eller att man kanske inte betalar sin hyra i tid. Det enda bolag som tar sitt ansvar är Vätterhem, säger han, men fler måste hjälpas åt och nu föreslår han alltså att kommunen ska tvinga alla som bygger nytt att upplåta ett visst antal lägenheter till kommunen.