Djurskydd bör förstatligas

Allt djurskydd bör förstatligas och den centrala tillsynen bör skötas av Jordbruksverket.
Det är Länsstyrelsen i Sörmland som i ett remissvar till regeringen säger nej till det statliga utredningsförslaget att inrätta en ny fristående djurskyddsmyndighet. Länsstyrelsen vill istället ta över den lokala djurtillsynen från kommunerna, eftersom det blir billigare och mer effektivt än att inrätta en helt ny myndighet. Länsstyrelsen vill också inrätta en djurskyddsombudsman.