Färdtjänsten räckte inte till på julafton

Färdtjänstens bilar räcker inte till på storhelger, till exempel på julafton. Lola Södergård i Kvicksund utanför Eskilstuna försökte beställa färdtjänst med specialbuss till sin mamma inför jul. Men trots att hon var ute i god tid fick hon ordna egen buss.
Nu vill Lola Södergård att kommunen ser över behovet av färdtjänst vid jul särskilt med specialfordon. Men Ingrid Karlsson på vuxenförvaltningen i Eskilstuna menar att behoven redan är utredda. Hon säger att det är olyckligt att det blivit så här i det här fallet. Enligt henne har färdtjänsten försökt tillgodose allas behov genom att köra längre pass under julafton, eftersom efterfrågan är så mycket större då. Hon säger sig inte ha fått några andra klagomål.