Homosexuella kan få svårt att adoptera

Från den första februari nästa år har homosexuella par rätt att prövas som adoptivföräldrar, men frågan är om det kommer att genomföras några adoptioner. (Ekot)
Orsaken är att flera av de länder som adoptionsorganisationerna i Sverige idag har kontakt med inte vill förmedla barn till länder som tillåter par av samma kön att adoptera. RFSL, riksförbundet för sexuellt likaberättigande överväger därför att starta en egen adoptionsorganisation. Sören Andersson, ordförande för RFSL: – Anledningen till att vi vill starta en adoptionsorganisation är att de nu existerande adoptionsorganisationerna på ett tydligt sätt markerat att man inte tänker behandla samkönade par när man sköter utlandsadoptioner. Sören Andersson menar att de redan existerande adoptionsorganisationerna inte velat ta hjälp av RFSL:s erfarenheter och kontakter. Medan flera av adoptionsorganisationerna menar att de kontakter som RFSL vill använda sig av använder metoder som strider mot de etiska regler som organisationerna satt upp. Torgny Danielsson, ordförande i nämnden för internationella adoptioner säger att de existerande organisationerna har uttryckt att de kommer att få svårigheter att förmedla adoptioner till homosexuella par men att frågan ännu inte är helt utredd. – De har uttryckt att de har svårigheter i dag att se att de kan hitta sådana kontakter. De har också uttryckt oro för att de kontakter de redan har upparbetat är negativa till att adoptera till homosexuella, säger Torgny Danielsson. Kan de neka bara grund av den rädlsan de har att det skulle förstöra för heterosexuella par? – Det är ju inte prövat än och de här organisationerna måste naturligtvis jobba utifrån den lagstiftning vi har och på ett sätt som gör att man inte diskriminerar någon, säger Torgny Andersson, ordförande nämnden för internationell adoption
Sara Hägg och Sara Stenholm, Efter Tre