Miljöprövning av industrier skyndas på

Sverige riskerar att gå miste om större industrisatsningar eftersom miljöprövningarna för nya industrianläggningar tar för lång tid. Nu säger miljöminister Lena Sommestad att hon tånker snabbutreda lagstiftningen på området.
Såväl inom näringslivet som inom regeringen finns en irritation över de långa handläggningstiderna. Miljöministern säger till Svenska Dagbladet att utredningsarbetet ska påbörjas så snart som möjligt, men hon betonar att miljöbalkens krav inte ska försvagas.