Slalombacke på Kinnekulle kan räddas

Mats Hulén, som driver Kinnekulle Camping, ska rusta upp anläggningen så att den ska kunna användas igen från och med nästa vinter.
Slalombacken på Kinnekulle ligger i träda sedan Kinnekulle Alpin Klubb gick i konkurs i höstas, på grund av ekonomiska problem. Men nu har Götene kommun skrivit ett avtal med Mats Hulén, som tillsammans med sin far driver Kinnekulle Camping. Mats Hulén kommer att få disponera marken av kommunen och han har övertagit linbanan och övriga anordningar i backen efter konkursboet. Anläggningen behöver dock rustas upp för att kunna användas igen, bland annat behöver backen schaktas, det behövs nya snökanoner, pumpar och ledningar. Mats Hulén säger till Radio Skaraborg att det inte är möjligt att hinna med det under den här vintersäsongen, utan uppstart för slalombacken på Kinnekulle kan ske först till nästa vinter. Han ser också möjligheter att på sikt kunna utveckla och samordna skidverksamheten tillsammans med Kinnekulle Camping.