Handdukar sprider smitta bland barn

Besparingar och miljötänkande kan leda till ökad smittspridning.
Barnomsorgen i Stockholm har tagit bort pappershanddukar och tvål av besparingsskäl. Men det har orsakat omfattande smittspridning bland barnen, och smittskyddsläkaren i Östersund, Inger Andersson von Rosen, menar att problemet finns även här i länet. På många förskolor har pappershanddukar ersatts med riktiga handdukar för att minska pappersslöseiet. - Vid sjukdomsutbrott måste första åtgärden vara att återinföra pappershanddukarna och dessutom använda handsprit för att hindra smittspridning, säger Inger Andersson von Rosen.