Stor vilja betala trafikförsäkringen

Trots kraftiga höjningar av den obligatoriska trafikförsäkringarna i år, upp till 50 procent i vissa fall, har betalningsmoralen aldrig varit så hög som nu. Det beror troligen på att de flesta idag känner till vad som händer om man inte betalar, säger Christer Lagerqvist på Trafikförsäkringsföreningen.
– Dels är det naturligtvis ett obehag att få ett krav ifrån oss där vi säger att ”vi vill ha så här mycket pengar därför att du har bilen oförsäkrad”, säger Christer Lagerqvist. – Sedan i en senare hantering hos oss, om kunden trilskas och inte betalar, kommer vi att ansöka om ett betalningsföreläggande, en förenklad form av rättegång. Det för med sig skulden ökar med inkassokostnad till exempel med ansökningsarvode och ansökningsavgift med dryga 700 kronor. Dessutom får man en betalningsanmärkning som håller i sig i två år. Oförsäkrade jagas med blåslampa Trafikförsäkringsföreningen finansieras med medel från försäkringsbolagen och tar ansvar i skadefall där en oförsäkrad bil är inblandad, men de som struntat i den obligatoriska trafikförsäkringen jagas numera med blåslampa. Betalningsföreläggande, kronofogde och förenklad rättegång och krav på 63 kronor om dagen, eller 1900 kronor i månaden, har tydligen fått effekt på många som tidigare slarvat. 1978, när den första statistiken upprättades, körde det omkring 63 000 bilar i landet utan trafikförsäkring. I dag är det färre bilar som kör omkring oförsäkrade, 57 000, trots att antalet bilar sedan 1978 ökat med nästan 50 procent till över 5 miljoner. Några kommer aldrig att betala Men även om det frivilliga försäkringsskyddet är rekordhögt kommer det alltid att rulla omkring en del bilar utan försäkringar, säger Christer Lagerqvist. – Det finns ju en grupp i samhället som är straffimmuna som vi brukar kalla den för, alltså den grupp som inte betalar parkeringsböter, inte fordonskatt, inte fortkörningsböter och naturligtvis då inte heller trafikförsäkringspremie eller avgiften till oss. En sådan grupp finns. Det är alldeles klart, och den har vi hos oss också, säger Christer Lagerqvist.
Sören Granath