Färre avgångar på Uppsalapendeln

Tågpendlarna mellan Uppsala och Stockholm får från och med den sjätte januari nöja sig med 24 färre avgångar i veckan.
Det är framförallt avgångar mitt på dagen som berörs, på tider då inte så många pendlare åker med tågen. 11 avgångar från Uppsala till Stockholm och 13 avgångar i motsatt riktning berörs.