Låg höjning av hyran i Jönköping län

Hyreshöjningarna i Jönköpings län är de lägsta i hyresgästföreningens sydöstra region, som består av Småland och Blekinge.
Sedan 1997 har hyrorna för en trerummare i snitt bara höjts med drygt 130 kronor i månaden i Jönköpings län. I regionen sydost där förutom Jönköping också Blekinge, Kalmar och Kronoberg ingår, ligger alltså Jönköping klart längst ner på listan över hyreshöjningar mellan åren 1997 till 2002. Högsta höjningarna har Kronobergs län där en trerummare i snitt ökat med drygt 280 kronor i månadshyra, altså mer än dubbelt så mycket som i Jönköping. Även Blekinge och Kalmar ligger klart över Jönköping med höjningar på 245 respektive 267 kronor i månaden.