Lätt att få arbetsskada godkänd i länet

Hur sjuka och handikappade behandlas beror till stor utsträckning på var de bor. Det visar en redovisning som riksförsäkringsverket sammanställt.
Enligt undersökningen som presenteras i Dagens Arbete är det fortfarande förhållandevis lätt att få en arbetsskada godkänd i Jämtlands län, eftersom bara en dryg fjärdedel av ärendena avslås här. I Södermanlands län avslås mer än 60 procent av ansökningarna. Sedan tidigare är det klart att handläggningen av arbetsskadeärenden ska centraliseras för att råda bot på orättvisorna. Enheten för norra Sverige ska placeras i Umeå.