Krav på skogsägare

Från och med årsskiftet måste alla skogsägare ha en skogs- och miljöredovisning att visa upp. I den ska det bland annat framgå om man har fornlämningar, eller annat av kulturmiljövärde, på sina marker.
Lagen kom till för tre år sen, men Sören Winther som är skogsvårdskonsulent i Kungsbacka och Varberg tror ändå att få skogsägare har en skogs- och miljöredovisning att visa upp. Sören Winther säger att om man inte har någon så bryter man mot skogsvårdslagen och då kan man bli åtalad för det. Länsstyrelsen har uppgifter om var det finns fornminnen.