Momssänkning i skidbackarna tar tid

Efter flera års kamp från Svenska Liftanläggningars Organisation, SLAO, för att få regeringen att sänka momsen på liftkort så har regeringen lovat utreda frågan. Men beskedet att utredningen kommer att ta två år retar Stig Lundkvist, ordförande SLAO.
- Det är löjligt att det ska ta två att utreda frågan, ett svek faktiskt, säger Stig Lundkvist. Förra vintern var den bästa nånsin för dom svenska liftanläggningarna. Det såldes liftkort för 770 miljoner kronor under säsongen - och totalt omsatte vinterturismen cirka sju miljarder kronor. Men skidåkning betraktas inte som idrott i momshänseende, skidåkare får därför betala 12 procent moms istället för 6 procent. En fråga som SLAO länge arbetat för att få ändrat. Men trots momsen så var det alltså rekordmånga som valde att åka utför i Sverige förra vintern. - Det ser om möjligt ännu bättre ut i år så det är inte för att det går dåligt som vi klagar, vi vill bara ha rättvisa, säger Stig Lundkvist.