Samma nummer till polisen i hela landet?

Rikspolisstyrelsen undersöker möjligheterna att ha ett enda telefonnummer för alla som vill nå polisen, oavsett var man bor. Fördelarna skulle vara att allmänheten lättare kommer i kontakt med polisen, säger Staffan Kellerberg, informationsdirektör på Rikspolisstyrelsen.
Att införa ett system med ett enda telefonnummer till polisen tar minst ett år.