”Vänstergrupper bevakades ännu -95”

Förre statsministern Ingvar Carlsson sade i Ekots lördagsintervju att hans regering var överens med Säkerhetspolisen, Säpo, om att fortsätta bevaka vänstergrupper så sent som 1995. Detta trots att dessa vänstergrupper inte längre utgjorde något hot, enligt Säpo.
Besluten om bevakning skedde i samförstånd, sade Ingvar Carlsson. – När man ska avbryta en sådan här extra bevakning. Det kan vara en omdömesfråga. Mitt minne var ju att det var nästan aldrig några meningsskiljaktigheter mellan Säkerhetspolisen och regeringen, om vilka organisationer som skulle bevakas och när det skulle avbrytas. Det var nästan alltid en gemensam uppfattning, sade Carlsson. Vem styrde vem? var det regeringen som styrde Säpo eller Säpo som styrde regeringen? – Det var så att Säkerhetspolisen kom med ett underlag och regeringen fattade ett beslut. Enligt Säkerhetskommissionens rapport, som lades fram tidigare i december, fortsatte Säpo bevaka två vänsterorganisationer, KPML-r och Socialistiska Partiet, SP, ända fram till 1998. Enligt kommissionen var övervakningen omotiverad. Det finns inget i de så kallade R:arnas verksamhet de senaste 20 åren som kan ha motiverat en sådan generell övervakning, skriver kommissionen i sin rapport. Övervakning trots avsaknad av hotbild När regeringen 1994 vill avbryta övervakningen av SP avstyrker Säpo detta, trots att Säpo samma år beskrivit SP som ett mycket litet parti som för en tynande tillvaro och inte utgör något hot vare sig generellt eller mot enskilda mål. Ändå fortsätter Säpo övervakningen i fyra år till. Säkerhetskommissionen riktar också en allmän kritik mot regeringen för att den saknade kompetens att ta ställning till de hotbilder Säpo målade upp, en kritik som Ingvar Carlsson avvisar: – Till att börja med när det gäller utrikes hot och internationella organisationer, så tror jag nog att det finns en bra kunskap i regeringskansliet, inom utrikesdepartementet. Sedan består ju regeringen av aktiva politiker, och vi har nog lärt oss trots allt en del i vårt politiska arbete så att jag tycker nog att kunskapen var ganska god.
Lars-Erik Backman och Tomas Ramberg
Hör Ekots lördagsintervju med Ingvar Carlsson i sin helhet på den här sidan, via ljudlänken i spalten till höger.