Myndigheter träter om inlösen av hus

Motala kommun och Banverket kommer inte överens om vem som ska lösa in hus i Fågelsta när järnvägen ska byggas ut. Under tiden kommer de boende i kläm.
I åtta år har dom boende svävat i ovisshet. Familjerna vet ännu inte när eller hur husen ska lösas in. Banverket planerar att bygga gångtunnlar under ett nytt järnvägsspår och då måste husen bort. Men enligt Banverket kommer det dröja minst ett år innan frågan kommer att avgöras. Närmast väntar man på kommunens detaljplan för området.