Fortsatt halt på vägarna

Det fortsätter att vara halt på vägarna i Skaraborg. Enligt Vägverket ska det hala väglaget bestå även under lördagen. På lördagsförmiddagen hade dock inga trafikolyckor inträffat. Under fredagen inträffade flera mindre allvarliga trafikolyckor på grund av halkan.