Surahammars Bruk läckte betsyra i Östersjön

Surahammars Bruk kan komma att åtalas för miljöbrott. Det är Länsstyrelsen som anmält bruket för misstänkt miljöbrott med anledning av ett utsläpp av förbrukad betsyra till Östersjön i Surahammar.
Det var den nittonde december som Surahammars Bruk meddelade länsstyrelsen att det skett utsläpp av förbrukad betsyra till Östersjön. Syran hade enligt bolaget kommit ut genom ett läckage inne i huvudbyggnaden och vidare till Västra Fällan. På eftermiddagen samma dag besökte Länsstyrelsen platsen och konstaterade då att det flöt död fisk omkring vid utloppet till Östersjön. Länsstyrelsen bedömer utsläppet från Surahammars bruk som mycket allvarligt eftersom det orsakat fiskdöd. Och det är inte första gången Surahammars Bruk orsakar fiskdöd i Östersjön. De senaste åren har bruket släppt ut både förbrukade betbad och olja. Länsstyrelsen skriver vidare i sin anmälan att det är anmärkningsvärt att bolaget inte vidtagit några åtgärder ute vid Västra fällan, till exempel kalkning. Inte heller har man kontaktat Räddningstjänsten och Länsstyrelsen menar därför att Surahammars bruk bör se över sina rutiner vid eventuella olyckor. Det är nu åklagaren som ska avgöra om man ska inleda en förundersökning mot Surahammars bruk som i sin tur kan leda till ett åtal för miljöbrott.