Bara en kvinna bland biskopskandidaterna

Domprosten Lennart Koskinen i Stockholm är en av dom 15 föreslagna namnen till ny biskop på Gotland. Igår träffades flera av de 124 personer som ska välja ny biskop, för att diskutera valet. För första gången deltog också elektorerna frön Svenska kyrkan i utlandet, SKUT.
Och bland de nya namn som diskuterades finns alltså Lennart Koskinen. Andra namn som tidigare nämnts är öjaprästen H B Hammar. Bara en enda kvinna finns bland de 15 föreslagna, Elisabeth Gerle, rektor för svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund. Provval hålls den 22 januari.