Nya partier flyttar in i kanslihuset

Vid regeringsöverläggningarna i höstas fick regeringens samarbetspartier löfte om ökad insyn och större möjligheter att påverka budgetarbetet. Efter årsskiftet kommer vänsterpartisterna till finansdepartementet, men miljöpartisterna finns redan på plats.
Agneta Börjesson, miljöpartiets planeringschef på finansdepartementet, är förväntansfull och tycker att hon har blivit väl mottagen. – De har varit genomgående väldigt trevliga, väldigt professionell organisation vi har mött. Vi har regelbundna möten med olika statssekreterare och ja, vi får en väldigt bra information om vad som är på gång och vad som händer, säger Agneta Börjesson. Agneta Börjesson ska ha planeringsansvaret för de åtta miljöpartister som ska arbeta i kanslihuset. Hon förutser att hon, som politiskt sakkunnig på just finansdepartementet, kommer att få ett extra tryck på sig även från de egna för att få fram pengar till olika satsningar: – Jo, men det blir det säkert på det sättet. Det är klart att det finns ju enormt stora behov i samhället, men samtidigt måste vi ju ha någon form av ekonomi i balans och vi kan inte gå över budgettaken. Det har vi ju lovat, säger hon. Åtta tjänster också till vänsterpartiet Även vänsterpartisterna kommer att ha åtta tjänster i kanslihuset. En av dessa har Bo Leinerdahl. Också han sitter på finansdepartementet. Han börjar först efter årsskiftet men har redan gjort sig en bild av hur samarbetet kommer att fungera: – Täta kontakter, informationsutbyte, vad är på gång, var ligger de olika förslagen, de olika beredningarna, var någonstans finns de i processerna, hur ser de ut och så vidare, alltså en god, full insyn i beredningsarbetet helt enkelt måste det innebära, säger han. Bo Leinerdahl talar, precis som Agneta Börjesson, om att komma in tidigt i budgetprocessen och han hoppas att det inte ska behöva bli så många nattmanglingar som förut. Utspel mellan samarbetspartierna, hyser han en from förhoppning om ska kunna undvikas nu. Börjesson förutser en risk Agneta Börjesson har förutsett en risk med arbetet också. – Man kan få för stor förståelse för det här med regeringen och att man faktiskt kan bli som en liten förlängning av regeringen här inne, säger hon. – Är det någonting som jag känner att jag önskat att förbereda mig för, så är det att verkligen hålla den här gröna ådran kvar, och att inte bli en alltför stor del av regeringen.
Inger Arenander