Ingen vill plantera eller röja i skogen

De senaste fem åren har det blivit allt svårare att anställa säsongsarbetare som planterar och röjer i skogen.
Därför har skogsarbetsgivarna i Norr ansökt om att få anställa arbetskraft från andra länder, precis som jordgubbsodlaran får, men nekats detta. Det skriver Sundsvalls tidning. I Norrland sysselsätter skogsplantering och röjning årligen totalt 3000 personer.