Rekordmånga dömda i häkte

Antalet personer som fortfarande sitter i häkte trots att deras domar vunnit laga kraft har varit rekordhögt under hösten. I början av månaden fanns över 350 personer i häkte, men som borde ha förflyttats till fängelse.
Det visar siffror från Kriminalvårdsstyrelsen i Norrköping. Orsaken till att många är kvar i häkte är framförallt den ansträngda beläggningssituationen ute på fängelserna. Men också att antalet häktade personer ökat med drygt tusen personer i år jämfört med i fjol.