Norsk metod effektiv mot ungdomsbrott

I Norge har en ny metod att få ner ungdomsbrottsligheten visat sig så effektiv att den nu blir ledstjärna för polisens arbete med barn i riskgrupper över hela Norge. Bara ett 20-tal av cirka 400 norska ungdomar som gripits av polis på grund av brott eller missbruk har återfallit.
Röda korsets ordförande i Västsverige Lars-Göran Berg tänker göra sitt för att den norska modellen med så kallade bekymringssamtal anammas även i Sverige för att få ner ungdomskriminaliteten: – Det som man gör i Norge tycker jag är fantastiskt, säger han. – Man tar in alla de värden som finns kring en person; nätverket, föräldrar, problembild, intressen och egenuppfattning. Sedan lägger man in det i en modell där den unge, tillsammans med föräldrarna, går igenom modellen och gör en form av egendiagnos och får tillsammans med föräldrarna ta ett eget ansvar för detta. – Det är en terapeutisk inriktning, alltså en självläkning som jag tror är viktig att man ser, men så jobbar vi inte i Sverige. Handlar inte om straff Det handlar inte om att straffa eller förmana, eller att skicka iväg ungdomar till dyra behandlingshem. Det som skiljer bekymringssamtalen från hittills beprövade modeller är att polisen, som en slags supernärpolis, bryr sig mer om bakomliggande orsaker till att ungdomar begår brott eller tar droger, och som ser till att ha ett batteri av föräldrar, tidigare kompisar och – om så behövs – professionella som skolpersonal, fritidsledare och psykologer till hands för att få en ung människa på rätt köl igen. I förorten Manglerud utanför Oslo har den här modellen för unga mellan 11 och 18 år använts i tre år och redan sänkt kriminaliteten med 30 procent. Bara en av tjugo ungdomar som gått igenom sådana här fördjupade samtal om brott och droger har återfallit. Det är en succé som gör att metoden nu införs på prov i alla polisdistrikt i Norge, säger polismannen Björn Övrum som utarbetat samtalsmetoden. Ljumt svenskt intresse hittills Trots framgången har den svenska polisen har hittills visat lite intresse för de norska Bekymringssamtalen. Det beklagar Röda Korsets regionordförande Lars-Göran Berg i Västsverige som tänker jobba vidare på egen hand med bekymringssamtalen i sin frivilligorganisation. – Det jag tror är att metoden som sådan skulle också kunna utövas av helt frivilliga. I Göteborg börjar vi så smått att diskutera detta. Det här är en modell som vi kanske skulle kunna starta försiktigt i någon stadsdel i Göteborg. Varför vill Röda Korset vara med på det här tåget? – Därför att våra frivilliga identifierar de mest utsatta i varje kommun. Om vi hittar att de mest utsatta barnen och familjerna inte får något stöd. Vi ser att många ungdomar lever ett dåligt liv, ja, då måste våra frivilliga fundera på vad de kan göra, säger Lars-Göran Berg.
Jenny Lööf, Göteborg