Bråtaskogen skyddas mot avverkning

En del av Bråtaskogen i Härryda kommun får tillfälligt skydd mot avverkning efter beslut i länsstyrelsen.
Skogsområdet skyddas för att "bevara Bråtaskogens kärnområde". Den nye markägarens avverkningsplaner har tidigare stoppats av Greenpeace. Det handlar om några tiotal hektar skog - bland annat en del som Svenska kyrkan sålt och sedan köpt tillbaka. Länsstyrelsen vill försäkra sig om att den delen av Bråtaskogen förblir orörd i avvaktan på en utredning som regeringen beställt.