Fartygsägare kan undgå ansvar för oljeutsläpp

Det kan bli staten istället för fartygsägaren som får betala för det oljeutsläpp som drabbade bland annat flera skärgårdsöar i Norrtälje kommun för 2 år sedan.
Det maltaregistrerade fartyget Alambra som av både tingsrätt och hovrätt funnits ersättningsskyldig har överklagat domarna till Högsta Domstolen. Fallet kommer nu troligen att dra ut på tiden så pass mycket att ärendet hinner preskriberas. Kustbevakningen och räddningsverket har tillsammans krävt omkring 5 miljoner kr för oljesanering och vattenföroreningsavgifter.