Tredubbling av sopavgifterna

Från årsskiftet ökar sopavgifterna för villlaägarna i Bengtsfors med 200 procent. Den fasta avgiften ökar från 355 kronor till 1100 kronor per år - en tredubbling av avgiften.
Renhållningen har blivit allt dyrare för kommunen och verksamheten går med underskott sedan flera år tillbaka. En av orsakerna till underskottet - det är att folk slänger mindre sopor i de tunnor som kommunens sophämtare tömmer. Det betyder att kommunen får in mindre pengar - eftersom villaägarna i Bengtsfors betalar per tömning. Och för att kommunen ska få täckning för sophanteringen höjs alltså avgifterna.