Försvarsadvokater kräver åtgärd på överfullt häkte

De offentliga försvarsadvokaterna i Malmö kräver nu att regeringen gör något åt problemen på häktet i Malmö. Häktet har under lång tid ständigt varit överbelagt.
Vid vissa tillfällen under hösten har häktet med 113 platser haft uppemot 140 intagna. Begränsade besöksmöjligheter För att få plats har besöksrummen tillfälligt fått göras om till celler, vilket innebär att de intagna inte har fått ta emot besök. Det innebär också att advokaterna har haft begränsade möjligheter att träffa sina klienter. - Det har ibland bara funnits ett enda rum, andaktsrummet som alla advokater i Malmö har fått samsas om och det är allvarligt, säger Magnus Lundh, advokat och sekreterare i Försvarskollegiet. - Självfallet har det uppstått köbildning och vid några tillfällen har advokater som skulle ha häktningsförhandlingar inte har blivit uppsläppta på häktet för att träffa sina klienter. Vad är grundproblemet? - Att det finns för få fängelseplatser. 25-30 procent av platserna på häktet är idag belagda med personer som är färdigdömda som egentligen borde vara ute och avtjäna sitt straff på anstalt men det finns alltså inga platser för dem. - Man måste göra något åt det här snarast möjligt.
David Richter