ÖVERKLAGANDE AV STRANDBOD AVSLÅS

Länsstyrelsen avslår ett överklagande av ett byggnadsnämndsbeslut om en strandbod med förråd i Anga.
Strandboden har byggs om till fritidshus utan bygglov, men det gjordes för så länge sen att ärendet är preskriberat. När det gäller förrådet konstaterar länsstyrelsen att renoveringen visserligen är omfattande, men inte så stor att en ny byggnad har uppförts. Åtgärderna bedöms också bygglovsfria eftersom området inte är detaljplanelagt. Länsstyrelsen tycker därför att byggnadsnämnden gjorde rätt när den avskrev anmälan.