Nedläggning av öppen förskola upprör föräldrar

Den stora bristen på förskoleplatser i Kungsbacka kommun gör att tjänstemännen vill använda öppna förskolan i Frillesås till vanliga förskoleplatser. Föräldrarna, som kommer att hänvisas till Åsa istället, har reagerat mot nedläggningsförslaget.
Enligt Bo Norming, som är chef för förskole- och grundskoleförvaltningen så är det en tillfällig lösning, men kön till barnomsorgen är så lång att de behöver alla lokaler de kan få. Det finns ingen lag som säger att man måste erbjuda öppen förskola och då måste man prioritera, säger Bo Norming Politikerna ska besluta om flytten i Januari.