Stora problem med elvärmen på Södermalm

Det var ett el- och datafel som orsakade problemen med värmeleveranserna till delar av södra Stockholm idag. Boende på södermalm och delar av Nacka har sedan i förmiddags haft problem med värmen i sina bostäder och även med varmvattnet.
Det är oklart vad som orsakade el- och datafelet men Hammarby värmeverk kommer förmodligen att gå med full effekt igen inom en halv timme, säger Bernt Nordmark, fjärrvärmechef på Fortum Värme till Radio Stockholm.