Kraftig ökning av häktade

I år har antalet häktade personer ökat med drygt tusen personer jämfört med i fjol.
Även antalet personer som fortfarande sitter i häkte trots att deras domar vunnit laga kraft har under hösten varit fler än tidigare. I början av året satt över 350 personer som borde ha förflyttats till fängelse häktade, visar siffror från Kriminalvårdsstyrelsen. Orsaken till att så många är kvar i häkte är brist på platser på fängelserna, men även att fler personer häktas.