Konflikter ger sämre betyg

Dåliga relationer, eller regelrätta konflikter, mellan skolans personal och elever är en starkt bidragande orsak till att elever går ut grundskolan och gymnasieskolan med ofullständiga betyg.
Det visar en ny rapport från Skolverket. Man konstaterar också att det är viktigt att stödinsatser för elever med problem sätts in tidigt. I början av året rapporterade vi att Sundsvall är den kommun i länet som har flest antal niondeklassare, 27 procent, som inte klarat godkänt i ett eller flera ämnen. I landet totalt gick närmare 23 procent ur nian ifjol utan fullständigt betyg.