Handbok ska vägleda i abortfrågor

Antalet aborter bland svenska tonåringar har ökat kraftigt de senaste åren och i Dalarna ska nu en handbok delas ut till all personal som arbetar med ungdomar om hur man ska arbeta förebyggande och hjälpa tonåringarna.
– Jag tror att det är en komplex fråga, dels då en bristfällig information, och jag tror också att rädslan för att använda p-piller är ganska omfattande idag, och så kan bristande resurser göra att man få vänta länge på att få tid på en ungdomsmottagning till exempel, säger barnmorskan Marie Ganters på vårdcentralen Britsarvet i Falun. Många går till vårdcentralen i stället Det är ett hårt tryck på ungdomsmottagningarna i Dalarna och många vänder sig till vårdcentralerna istället. Här, liksom i övriga landet, är det allt fler tonåringar som gör aborter och fler unga som smittas av könssjukdomar. Nu har Dalarnas landsting tillsammans med länets kommuner gjort en handlingsplan om sex och samlevnad som riktar sig till all personal som arbetar med ungdomar. – Det handlar om att stärka ungdomarna i just självkänslan att våga stå på sig helt enkelt. ”Vill jag inte ha oskyddat sex så ska jag inte ha det”. Det är där jag tror att man måste gå in från början, och det måste man göra väldigt tidigt, säger Christina Satterberg som är projektledare på landstinget. – Flera aktörer måste komma in på arenan så att säga, och jobba på olika sätt. I kyrkan och på gården Handboken ska snart börja delas ut till de som arbetar i skolor, fritidsgårdar, socialförvaltningar, idrottsföreningar och inom kyrkan. 19-åriga Eric Lööf och 14-åriga Sanna Melin har delade åsikter om vad en handbok till de vuxna kan åstadkomma: – Jag tycker inte att det ska bli för upptrissat heller tycker jag, säger Sanna Melin. – Man kanske inte bara ska hålla på att tjata om att man inte ska knulla till höger och vänster. Det är kanske många som blir gravida när de är på fest och att det blir misstag på fyllan. Man måste gripa tag i ungdomar på olika sätt och då är det bra att olika föreningar gör det, säger Eric Lööf. Ett problem också enligt politiker Även politikerna tycker att antalet tonårsaborter och könssjukdomar är ett problem. Det socialdemokratiska landstingsrådet Alf Johansson erkänner att det varit för lite resurser till ungdomsmottagningarna, men skyller på den dåliga ekonomin: – Det är en fråga som bör prioriteras samtidigt som den bör vägas mot andra viktiga saker. Det är svårt att säga att den här frågan har en större dignitet än barn- och ungdomspsykiatri som också behöver resurser, säger han.
Helena Jansson