Världen i kris inför Nordkoreas kärnvapen

Krisen kring Nordkoreas kärnvapenprogram förvärras. Internationella Atomenergiorganets, IAEA:s, inspektörer packar nu sina väskor och kommer att lämna landet på tisdag efter att ha utvisats av Nordkorea, men det är fortfarande en öppen fråga hur världen ska hantera krisen, rapporterar SR:s korrespondent Cecilia Uddén.
Offentligt vill Bushadministrationen ge intryck av att ha situationen under kontroll. USA:s president George Bush som befinner sig i Texas gick ut på ranchen och röjde skog efter att ha informerats om läget på Koreahalvön, men anonyma källor i Vita huset medger att krisen med Nordkorea har fördjupats betydligt snabbare än väntat. USA vägrar fortsatt tala med Nordkorea USA står fast vid sitt beslut att vägra tala med Nordkorea om den kommunistiska diktaturen inte överger sina kärnvapenprogram. Allt annat vore att ge efter för utpressning och skulle signalera svaghet. USA kommer istället att driva frågan inom FN, för att internationalisera konflikten och få säkerhetsrådet att fördöma Nordkorea, men trycket på USA att inleda en dialog kommer också att öka i takt med att krisen förvärras. Såväl amerikanska oppositionspolitiker som utrikesminister Colin Powells rådgivare på amerikanska UD pekar på det riskabla i att inte tala med Nordkorea. Olika tolkningar Tolkningarna av Nordkoreas agerande varierar. Vissa experter hävdar att Kim Yong-il iscensatt det senaste dramat för att tvinga omvärlden till ekonomiska eftergifter, att det hela skulle vara en överlevnadsstrategi för det svältdrabbade Nordkorea och att Kim Yong-il kommer att överge alla planer på kärnvapen om han får ekonomisk hjälp. Andra experter menar att det hela är ett målmedvetet försök att producera kärnvapen, och vissa amerikanska senatorer hävdar att Nordkorea utgör ett mycket större hot mot USA än Saddam Hussein. Trots att USA:s försvarsminister Donald Rumsfeld säger att USA mycket väl kan kriga på två fronter samtidigt, menar de flesta bedömare att en militär konfrontation med Nordkorea är utesluten. Även om USA skulle kunna vinna ett krig, vore riskerna för Sydkorea och Japan alldeles för stora.
Cecilia Uddén, New Orleans